icon language english

Rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní ceremoniál za přítomnosti vedení města; na pódiu na náměstí Přemysla Otakara II., 26. 11.2022 od 16:30 – 16:45 hodin.