icon language english

Budějovický Majáles

Budějovický Majáles je nezisková organizace, která každoročně realizuje stejnojmenný multižánrový festival.
Již dvacet let přinášíme do města nabitý pětidenní festival jdoucí s dobou. Program festivalu je velmi rozmanitý. Představuje divadla, promítání, přednášky, workshopy, koncerty, pouliční umění, výstavy, módní přehlídky, performance a mnoho dalšího. Dáváme prostor k prezentaci zástupcům uměleckých vysokých škol či lokálním kulturním aktérům.

Budějovický Majáles se od ostatních komerčních majálesů liší ojedinělým programem. Organizátoři festivalu si nezvou „velká jména” a kulturní mainstream, ale naopak dávají prostor začínajícím umělcům a tvůrcům. Díky tomu městu přináší novou a neobjevenou kulturu, která je samotné zajímá a baví.

Jak se dělá Budějovický Majáles

Tým BM čítá více jak 70 organizátorů o věkovém průměru 17 let, kteří svůj celoroční volný čas s velkou pílí a bez nároků na honorář vkládají do příprav festivalu a aktivit spolku Budějovický Majáles. Dalších více než 120 dobrovolníků vypomáhá při samotné realizaci festivalu. Tým je rozdělen do jednotlivých sekcí, které se pravidelně scházejí nejméně jednou měsíčně a jednou za dva měsíce se schází tým celý. Organizátoři se aktivně účastní workshopů a edukativních přednášek se záměrem bezproblémového zvládnutí festivalu. Základním pilířem udržitelnosti projektu jsou noví aktivní středoškolští studenti, kteří se každoročně připojují k realizačnímu týmu. Budějovický Majáles funguje na základě pravidelného obměňování členů, aby neustále převládala středoškolská většina. Každoročně se tak k přípravnému týmu připojí noví jedinci. Starší členové, kteří následně organizační tým opouští, postupně předávají zkušenosti v organizaci kulturních akcí svým nástupcům. Organizace si tak zachovává po celou dobu své existence svěží studentský charakter, který přináší stále nové kreativní nápady. Jedinečnost projektu spočívá v tom, že z realizačního týmu odcházejí lidé, kteří se po působení ve spolku dlouhodobě věnují kultuře a jsou i nadále pro kulturní sféru velkým přínosem. Celá filozofie projektu má tedy přesah do roviny vzdělávání a seberealizace mladých organizátorů, kteří získávají cenné zkušenosti, jež je posouvají ve svém osobnostním i profesním životě. Vytváříme prostor, který podněcuje kreativitu, zapojuje mladé jedince do veřejného dění, uceluje odpovědnost a dodává ojedinělou praxi.

Naše aktivity

Naším cílem je přivést návštěvníky všech věkových kategorií ke vztahu s kulturou, která není zaobalena tíhou mainstreamového pojetí festivalů. My naopak vyhledáváme netradiční městské scény, využíváme jejich potenciál a seznamujeme je po dobu 5 dnů s návštěvníky festivalu. Účelem je tedy proměna a zkvalitnění veřejného života ve města a smýšlení jeho obyvatel nad těmito otázkami v pětidenním i v dlouhodobém měřítku. Nejsme však pouze festival. Naší snahou je skrze celoroční činnost propojit obyvatele Českých Budějovic i studenty napříč republikou, které do města každoročně přivádíme s výraznými kulturními i středoškolskými komunitami, veřejnými institucemi, lokálními partnery či jinými neziskovými organizacemi. Oživujeme veřejný prostor, v naší režii za poslední roky prošly proměnou podchody u nádraží (2020), které jsme s povolením města za pomoci umělců vymalovali, podíleli jsme se na rekonstrukci Žižkovských kasáren (2019), ve Starých Hodějovicích v našem majáLESe roste více než 500 mladých buků (2021) a stojíme za grafickým přerodem MHD autobusu poskytnutého Dopravním podnikem (2022). Od roku 2012 pořádáme ve spolupráci s Červeným křížem projekt Krvebraní, které je zaměřené na přilákání nových dárců krve. Každoročně také připravujeme vánoční charitativní akce.