icon language english

ESN USB Budweis

Erasmus Student Network (ESN) USB Budweis je Mezinárodní studentský klub, který působí na Jihočeské univerzitě.
V České republice se řadí 18 sekcí, které najdeme po celé zemi. Naše aktivita není omezena pouze na území České republiky, právě naopak. Náš spolek byl založen v roce 2019 připojením dlouhodobě působícího Mezinárodního studentského klubu Jihočeské univerzity (ISC USB) do největší evropské neziskové studentské sítě Erasmus Student Network.

O nás

Erasmus Student Network (ESN) USB Budweis je Mezinárodní studentský klub, který působí na Jihočeské univerzitě. V České republice se řadí mezi 18 sekcí, které najdeme po celé zemi. Naše aktivita není omezena pouze na území České republiky, právě naopak. Náš spolek byl založen v roce 2019 připojením dlouhodobě působícího Mezinárodního studentského klubu Jihočeské univerzity (ISC USB) do největší evropské neziskové studentské sítě Erasmus Student Network. Spolek čítá okolo 40 aktivních členů napříč fakultami a ročníky, kteří vedou různorodé aktivity a dále okolo 80 studentů, kteří působí jako tzv. Buddies pro zahraniční studenty.
http://esnusb.cz/
@esnusb
info@esnusb.cz

Jak to začalo

Příběh naší sekce se začal psát v roce 2007, kdy byl jedním z pedagogů Ekonomické fakulty založen Mezinárodní studentský klub (ISC). Jsme opravdu hrdí na cestu, kterou jsme za ta léta ušli jako komunita.

Rok 2019 byl jedním z nejdůležitějších. Přijetím ESN CZ nám otevřela mnoho dveří. Od té doby jsme stihli mnoho věcí, jako je uzavření smlouvy s univerzitou či rozšíření čad našich členů.
Velký úspěch měly i námi vytvořené propagační materiály. Vizuální identita sekce získala ocenění ExCZellent a maskot sekce se doškat ceny v roce 2023. Dalším velkým krokem byl systém Broaddy, který umožnil spoustě přátel připojit se a později se stát aktivními členy.

Oficiální přijetí do ESN 
První vedení spolku 2019/2020
Vedení spolku 2020/2021
Vedení spolku 2021/2022

Vedení spolku 2022/2023

Vedení spolku pro rok 2023/2024

Naše aktivita

Naše aktivita vychází z poslání,vizí a hodnot komunity Erasmus Student Network (ESN). Vize a poslání Erasmus Student Network byly projednány a schváleny na výroční valné hromadě v Soluni 2019.

 

Vize
Do roku 2005 bude ESN globální sítí Erasmus Generation, která se zavázala zlepšovat mezinárodní vzdělávání a poskytovat příležitosti k seberozvoji dvěma milionům mladých lidí, podporovat mezikulturní porozumění a vytvářet pozitivní změny ve společnosti.

 

Hodnoty

Hodnoty ESN, za kterými stojí a pracují všichni členové, jsou:

  • jednota v rozmanitosti, rozmanitost v jednotě (všichni máme různé zázemí, ale sdílíme jeden společný cíl)
  • studenti pomáhají studentům (s nadšením se zavazujeme k dobrovolnictví pro prospěch druhých)
  • zábava v přátelství a respektu (užíváme si nově vzniklá přátelství na respektu vůči druhým)
  • mezinárodní rozměr života (jsme otevření, mobilní, rádi objevujeme a zkoumáme, spolupracujeme a komunikujeme ve snazet bořit hranice mezi námi)
  • láska k Evropě jako prostoru míru a kulturní výměny (žijeme a maximálně těžíme z kulturního bohatství Evropy)
  • otevřenost s tolerancí (rozumíme druhým, přijímáme je a učíme se od nich)
  • spolupráce při integraci
     


 

Aktivita na Univerzitě

V rámci spolupráce s Jihočeskou univerzitou se zapojujeme do organizace událostí během tradičního orientačního týdnu pro zahraniční studenty tzv. "Orientation week", kdy se studenti seznamují s ogranizací semestru na JČU i zázemím kampusu. Dále nás můžete potkat během oslav Mezinárodních dní či Erasmus dní. Právě během těchto oslav se dostávají ke slovu naši členové, kteří sami našli odvahu vycestovat v rámci mezinárodních sluv univerzit. A protože se mezi námi najdou i sportovní nadšenci pravidelně pořádnáme výlety do okolí Českých Budějovic i sportovní akce. 

Orientační týden pro zahraniční studenty
Erasmus dny
Semináře zaměřené na možnosti
cestování během studia 
Spolupráce se zahraničními 
sekcemi ESN
Reprezentační aktivity
na celoevropských konferencích
Vzdělávací akce pro děti 
a širokou veřejnost

Buddy program

Život na univerzitě může být někdy trochu osamnělý, přestože kolem sebe máme nespočet spolužáků... I pro místního studenta to může být náročné a co teprve pro cizince. Abychom pomohli překonat strasti z osamění či místními úřady je u nás zaveden tzv. Buddy program. 

Do Buddy programu se dobrovolně přihlašují zahraniční studenti, kteří touto formou žádají o pomoc lokální studenty. Lokální student se skrze anonymní aplikaci zvolí "svého" erasmáka, pro kterého se tak stanem prvním "buddym" či-li kamarádem. Profily všech studentů obsahují pouze jméno, fakultu a obor studia, jazykové dovednosti a případně koníčky. Udržujeme běheme tohoto procesu výběru určitou anonymitu, abychom se drželi našeho motta "Studenti pomáhají studentů" bez ohledu na jejich národnost, pohlaví či kulturní pozadí. 
Buddym se v našem spolku může stát kdokoliv bez ohledu na to, zda je řádným členem, nebo má pouze zájem pomáhat a postavit se jazykovým bariérám. Pokud máte zájem se zapojit do tohoto projektu stačí navštívit tuto stránku a přihlásit se:  https://fiesta.plus/auth/signup/ 
Pro více informací o projektu nás můžete navštívit během Office Hours, které probíhají každý týden a jejichž termíny pravidelně zveřejňujeme na sociálních sítích nebo se k nám můžete přidat během semináře na toto téma, které probíhají každý semestr.

Členství

Spolek je složen ze tzv. "členů Boardu" a koordinátorů, kteří se aktivně zapojují do agendy spolku pod vedením odpovídajících pozic v Boardu. Členové Boardu jsou voleni řádnými členy spolku na období jednoho kalendářního roku. Volby probíhají pravidelně každý rok během Valné hromady, během níž kandidáti představují své kandidatury. Tyto volby jsou anonymní a řídí se stanovami spolku. Členové Boardu mají klíčovou roli při formování vizí spolku a naplňování jeho poslání.

Spolek dále zahrnuje aktivní členy, kteří se přímo angažují v aktivitách spolku nebo se podílejí na plánování těchto aktivit. Nedílnou součástí spolku jsou i tzv. "Buddy členové", což jsou studenti, kteří se věnují zahraničním studentům a poskytují jim průvodcovskou podporu po dobu jejich studia na univerzitě.

Vedení spolku

David Zeman 

Prezident 
president@esnusb.cz

Lenka Nedvědová
Viceprezident
vicepresident@esnusb.cz
Miroslav Zámečník
Communication Manager
communication@esnusb.cz
Lukáš Valenta
HR Manager
hr@esnusb.cz
Barbora Hricková
Pokladník
treasurer@esnusb.cz
Nazar Yatsuk
Event Manager 
event@esnusb.cz

Koordinátoři 

Social Media Team
Blog Writer
Social Media Team
Administrator
Social Media Team
Video Content Creator
Event Coordinator
Office Coordinator
Storage Coordinator

Partneři

ESNcard je členská karta Erasmus Student Network (ESN). Poskytuje vám přístup ke všem službám nabízeným ESN a všemi našimi partnery. Cílem ESNcard - nebo ESN členství - je podporovat zahraniční studenty a stážisty a umožnit jim přístup k cenově dostupným příležitostem během pobytu v zahraničí.
S ESNcard si užijete spoustu slev - ubytování, sport, jídlo, bary atd. - po celé Evropě. Po dobu svého členství budete mít také příležitost účastnit se stovek akcí se svou sekcí ESN a dalšími sekcemi ve vaší cílové zemi a dokonce i mimo ni. 

Články ESN USB

Všechny články ESN USB