icon language english

Klub absolventů Jihočeské univerzity

Klub absolventů JU nabízí svým členům další informační, vzdělávací, kulturní a společenské akce a je určen všem, kteří na JU úspěšně absolvovali své studium v rámci nabízených bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.

Klub absolventů JU nabízí svým členům další informační, vzdělávací, kulturní a společenské akce a je určen všem, kteří na JU úspěšně absolvovali své studium v rámci nabízených bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Registrací v Klubu absolventů JU získá absolvent řadu benefitů ve formě nejen dalšího vzdělávání, kde si může dodatečně doplnit své profesní znalosti a dovednosti, ale může se např. zvýhodněně zapojit i do pořádaných kulturních a společenských akcí. Registrační formulář v portálu IS STAG najdete ZDE.