icon language english

Akademické půlhodinky 2024 – martina Hrušková: Mediace jako funkční nástroj řešení konfliktů v rodinách

Mediace jako nástroj řešení konfliktů v rodinách
Často slýcháme, že když mají lidé spor, nejlepší je to v klidu probrat a následně se rozumně domluvit, obzvlášť když „jsme rodina“. V řadě situací to ale při nejlepší vůli nejde. Pak může pomoci mediace, proces, který jemnou a nenásilnou formou vede k vyřešení široké škály (nejen) rodinných konfliktů a pomáhá dospět ke společné dohodě i tam, kde se to zdá již téměř nemožné.
Martina Hrušková, odborná asistentka Ústavu sociálních a speciálně pedagogických věd Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, mediátorka a klíčová pracovnice doprovázející pěstounské rodiny v organizaci Temperi, o. p. s.