icon language english

Akademické půlhodinky – Jak rostliny volají o pomoc

Přednáší: Martin Volf

Rostliny umí produkovat obrovské množství chemických látek, pomocí nichž se chrání před nepříznivými vlivy prostředí a před býložravým hmyzem. Produkci některých těchto látek umí rostliny navýšit podle aktuální potřeby, například právě v případě okusu býložravým hmyzem. V této přednášce představíme, jak takové látky ovlivňují hmyz a jak zároveň lákají i jeho přirozené nepřátele. Zaměříme se především na to, jak rostliny mohou přirozeným nepřátelům býložravého hmyzu poskytnout informace o pozici a druhové identitě jejich kořisti.