icon language english

Akademické půlhodinky – Kněžský seminář a počátky filosofického a teologického studia v Českých Budějovicích

Přednáší: Martin Weis

Výročí 220 let od zřízení kněžského semináře a počátků filosofického a teologického studia v Českých Budějovicích

Při příležitosti výročí 220 let zřízení kněžského semináře v Českých Budějovicích v rámci akademické půhodinky hodláme připomenout postavu zakladatele této instituce a prvého českobudějovického biskupa Jan Prokopa Schaffgotsche. Déle v tomto příspěvku budou připomenuti českobudějovičtí biskupové, kteří vzešli z řad absolventů semináře let 1803 – 1950 a to Martin Josef Říha, Josef Antonín Hůlka a Miloslav Vlk.