icon language english

Akademické půlhodinky – Petr Doležal: Jak na zalesňování ploch po kůrovcové kalamitě?

Pěstování nového lesa nám kromě sucha a vysokých teplot na odlesněných holinách mohou ztížit i hmyzí škůdci. Nezáleží na tom, zda jde o sazenici či stromek z přirozeného zmlazení. Klikoroh borový je polyfágním druhem, který za příhodných podmínek zahubí až 80 % stromků na dané lokalitě. Namísto insekticidů můžeme poškození snížit i tak jednoduchým způsobem, jako je ponechání březového zmlazení v okolí jehličnatých stromků…

Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům, U Černé věže 22, České Budějovice
Ve středu v 16:00.