icon language english

Akademické půlhodinky – Příběhy černých pasažérů: globalizovaný svět a invazní druhy patogenů v Evropě

Lidská společnost prošla během několika málo generací intenzivní globalizací, kdy s nárůstem pohybu lidí a zboží došlo k bezprecedentnímu pohybu dříve lokálně izolované biodiverzity. Na příkladech parazitů a patogenů vázaných na vodní a mokřadní ekosystémy si ukážeme jak nechtěné introdukce zasahují do života evropské fauny. Řeč bude mimo jiné o tasemnicích a hlísticích u ryb, obřích motolicích, nebo o chytridiomykóze obojživelníků.