icon language english

Akademické půlhodinky – Slova, která nás odhalí? Psychologická analýza textu v 21. století

Moderní technologie nám poskytují dosud nevídané možnosti, jak přistupovat ke zpracování textu a jeho psychologické interpretaci. Přes všechny úspěchy a pokrok, který psychologicko-lingvistická analýza komunikace v posledních letech zaznamenala, se stále musíme zamýšlet nad řadou důležitých otázek a problémů, které jsou spojené jak s jejími východisky, tak samotnou aplikací.

Z jakých předpokladů moderní analýza textu vlastně vychází? Jaké jsou současné trendy v analýze textu a jaké souvislosti mohou ovlivnit její další vývoj? Jaká jsou rizika využívání AI a strojového učení při práci s textem v psychologii? Na tyto a další otázky se zaměříme v příspěvku věnovaném tématu psychologie užívání slov – Slova, která nás odhalí.