icon language english

Alumni sessions – Deset pravidel určujících vztah k sobě, práci, lidem

Dne 2.11.2022 nastavení pravidel pro vztahování se k sobě a okolí pro spokojený plnohodnotný život v dnešní společnosti (deset pravidel určujících vztah k sobě, práci, lidem) a o komunikaci.

Přednáší: 

Mgr. Jana Kučerová

‚‚Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2008 působím u Okresního soudu v Českých Budějovicích, od roku 2015 na pozici soudce na opatrovnickém oddělení, t.č. na rodičovské dovolené. Dlouhodobě se zajímám a prohlubuji si znalosti v oblasti rodinného práva, vztahové problematiky a jejich dopadu na každodenní život.”

 

JUDr. Markéta Menšíková Franzová

‚‚Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, po sametové revoluci jsem nastoupila do justice na pozici soudce, první polovinu téměř třicetileté praxe jsem se věnovala civilnímu právu, druhou polovinu právu rodinnému a opatrovnickým řízením. V posledních pěti letech jsem absolvovala řadu vzdělávacích kurzů vztahujících se k rozvoji osobnosti, rodinné systematice a práci s traumatem. Jsem aprobovaná lektorka čchi-kungu.”