icon language english

Alumni sessions – Renta a odchod do důchodu ve čtyřiceti… nebo i dříve?

Cesta k vytvoření renty z pronájmu nemovitostí má svá drobná, avšak četná úskalí. Je na ně potřeba býti připraven již před jejích samotnou koupí. Na drobnostech záleží a promyšlení této cesty se vyplácí. Ukážeme si na skutečných případech, které mne dnes živí, jak na to!

Přednáší: 

Ing. Bc. Karel Chalupa

Vystudoval Ekonomiku a management na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity (dnes Fakulta zemědělská a technologická) a dále Specializaci v pedagogice na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Pracoval na ekonomicko-managerských pozicích, kde řídil i 100 podřízených. Dnes je dobrovolně nezaměstnaným rentiérem.