icon language english

ŠUKAS – oslava Šuspova jubilea

Milí příznivci žhavě kakofonních melodií,
Otec kapely ŠUKAS, Jan Šuspa Lepš, slaví významné jubileum. Při této příležitosti zahraje 23. 5. 2023 ŠUKAS na Béčku pár chórů a sakrálních písní, aby uctila jeho Stvořitele.
Všechny Dcery a Synové jsou tímto zváni! Šiřte slovo Boží a doražte na Nebeskou merendu.