icon language english

Alumni sessions – Maslowova pyramida hodnot, základy rodinného systému

Dne 5.10.2022 se seznámíme se záměrem komplexu přednášek, Maslowova pyramida hodnot, základy rodinného systému různé životní role, primární rodinný systém, přirozené zákony rodinné systemiky (zákon o přednosti v systému, zákon sounáležitosti, zákon o vyrovnaném dávání a braní) zápletky, partnerské vztahy finanční model, objetí, rodinné rituály

 

Přednáší: 

Mgr. Jana Kučerová

‚‚Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2008 působím u Okresního soudu v Českých Budějovicích, od roku 2015 na pozici soudce na opatrovnickém oddělení, t.č. na rodičovské dovolené. Dlouhodobě se zajímám a prohlubuji si znalosti v oblasti rodinného práva, vztahové problematiky a jejich dopadu na každodenní život.”

 

JUDr. Markéta Menšíková Franzová

‚‚Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, po sametové revoluci jsem nastoupila do justice na pozici soudce, první polovinu téměř třicetileté praxe jsem se věnovala civilnímu právu, druhou polovinu právu rodinnému a opatrovnickým řízením. V posledních pěti letech jsem absolvovala řadu vzdělávacích kurzů vztahujících se k rozvoji osobnosti, rodinné systematice a práci s traumatem. Jsem aprobovaná lektorka čchi-kungu.”